Κυψέλη

Φωκίωνος Νέγρη 31, Κυψέλη

Τηλέφωνο: 210 8610016